Małe dziecko najskuteczniej uczy się poprzez samodzielne działanie. Już kilkuletnie dziecko jest zainteresowane literami dlatego też warto rozpocząć naukę już od najmłodszych przedszkolnych lat.

Wspólne czytanie z dzieckiem jest świetnym sposobem na przygotowanie go do prowadzenia rozmów, budowania więzi i bliskości. Poprzez czytanie kształtuje się wyobraźnia, która jest niezwykle ważna dla kreatywnego i twórczego myślenia.

Gdy siedmiolatek wkracza w szkolne mury rozpoczynając naukę czytania i pisania rozpoczyna również naukę języka obcego. Efektywna nauka języka obcego jest możliwa gdy dziecko opanuje język ojczysty w formie mówionej i pisanej. Wyjątkiem jest sytuacja gdy rodzice dziecka mówią w domu w różnych języka, wtedy dzieci uczą się obu języków naturalnie. W przedszkolu dzieci mogą się uczyć języków obcych poprzez metody komunikacyjne (piosenki, wierszyki, zabawy muzyczne, dialogi), które nie biorą pod uwagę pisma. 

Rozpocząć naukę czytania możemy już w trzecim roku życia dziecka poprzez naukę czytania sylabami na podstawie serii książek „Kocham czytać”. Jest to pakiet składający się z 18 zeszytów. Metoda została opracowana przez logopedę prof. Jagodę Cieszyńską. Naukę czytania rozpoczynamy od nauki samogłosek (zeszyt 1), gdy dziecko opanuje samogłoski wprowadzamy wyrazy dźwiękonaśladowcze (zeszyt 2) i tak dalej wprowadzamy następne zeszyt. Kolejno każdy zeszyt wprowadza poszczególne spółgłoski zawsze w sylabie nigdy w izolacji.

Jest to naturalny sposób nauki, ponieważ już niemowlęta mówiąc pierwsze słowa mówią sylabami np. am, da, mu, au itp. Gdy dzieci uczą się spółgłosek słyszą je jako sylaby. Przykładowo wymawiając głoskę „m” dziecko słyszy sylabę „my”. 

Niebawem na blogu pomysły na zabawy z samogłoskami 🙂