Dlaczego dajemy dziecku nagrodę? Dlaczego dajemy karę? Czy kara i nagroda jest potrzebna?

otóż moim zdaniem ani kara ani też nagroda nie jest skuteczna. Pozwolę sobie poniżej wymienić negatywne skutki kary i nagrody.

Negatywne skutki kary:

 • poczucie strachu i lęku
 • wywołuje stres
 • zagrożone jest poczucie bezpieczeństwa
 • wzbudza agresje
 • niszczy zaufanie i relacje dorosły – dziecko
 • częste kary tracą moc
 • zabija kreatywność
 • etykietuje np. on zawsze „jest niegrzeczny”
 • utrudniają budowanie poczucia własnej wartości
 • uczą kombinowania i kłamstwa

Negatywne skutki nagrody:

 • tworzy „niezdrową” rywalizację
 • zabija motywacje wewnętrzną
 • człowiek uzależnia się od ocen innych ludzi „co mnie ktoś pomyśli?”
 • strach przed podjęciem ryzyka
 • słabnie uczucie radości z osiągnięć – dziecko robi wszystko za nagrodę
 • tworzy postawę roszczeniową – zrobię coś, ale muszę coś dostać
 • dzieci uzależniają się od nagrody – dopominają się o nią
 • dając nagrodę dzielimy dzieci na lepsze i gorsze

Co robić aby nie stosować kar i nagród?

W relacji dziecko – dorosły ważne jest zaufanie i bliskość – powinnyśmy tą relację pielęgnować. Stosując kary sprawiamy dziecku przykrość – dziecko się nas boi. Rozmowa, akceptacja, szacunek, empatia to wszystko tworzy zaufanie i bliskość.

Często rodzice i nauczyciele na pytanie „Dlaczego karzemy i nagradzamy dzieci? – odpowiadają – „Bo chcemy, aby dzieci były posłuszne”. Jednak ja uważam, że nie jest to dobre rozwiązanie. W wychowaniu trzeba zwrócić uwagę na wiele ważnych kwestii rozwojowych dziecka. U większości dzieci zachowania są poza ich kontrolą – każde dziecko jest inne – jedno może być spokojne, drugie ruchliwe. Spowodowane jest to tym iż dzieci mają różne tempo rozwojowe, być może w danym dniu nie została zaspokojona ich potrzeba ruchu, dziecko jest zmęczone i przebodźcowane lub nie potrafi poradzić sobie z emocjami,a także nie radzi sobie z rozwiązywaniem konfliktów. Te wszystkie wymienione przeze mnie czynniki mają ogromny wpływ na zachowanie dzieci i to one mogą powodować, że dziecko jest nieposłuszne. Należy w takiej sytuacji pomóc dziecku poprzez zwykłą rozmowę omawiając daną sytuację w której dziecko nas nie posłuchało i wyjaśnienie dlaczego nam się to nie podoba, a na koniec wspólnie znaleźć rozwiązanie.