Po przeczytaniu książki „Wychowanie przez czytanie” I.Koźmińskiej i E. Olszewskiej chciałabym udowodnić wam jak bardzo ważne jest czytanie dzieciom. Głośne czytanie dziecku niesie za sobą wiele korzyści. Przede wszystkim gdy czytamy dziecku dajemy mu swój czas, miłość i uwagę, których potrzebuje od urodzenia najbardziej. Zaspokajając przy tym potrzeby emocjonalne. Czas, który dajemy dziecku podczas czytania to czas tylko dla niego. W dzisiejszym świecie rodzice często są zapracowani i zabiegani. Żadna zabawka nie zastąpi obecności rodzica. Czytanie nic nie kosztuje. Codzienne czytanie dziecku buduje silną więź emocjonalną między rodzicem a dzieckiem. Silna więź emocjonalna z rodzicem daje dziecku wyższe poczucie własnej wartości oraz poczucie bezpieczeństwa, tylko wtedy dziecko może rozwija się prawidłowo.

Czytanie to podróż do świata wyobraźni, która często zabijania jest przez telewizje i komputer. Ludzie bez wyobraźni nie są twórczy. Czytanie rozwija umiejętności językowe dziecka, zwiększa jego zasób słownictwa oraz uczy umiejętności prawidłowego wypowiadania się, a także wyrażanie własnych myśli. Powinniśmy do dziecka mówić jak najwięcej od urodzenia. Dlatego też czytajmy dziecku na głos przynajmniej 20 minut dziennie. Czytając uczymy dziecko koncentracji, która jest niezwykle ważną umiejętnością. Coraz więcej dzieci w przedszkolach i szkołach ma kłopoty związane właśnie z brakiem koncentracji. Dzięki czytaniu dziecku ćwiczymy jego pamięć oraz przygotowujemy do samodzielnego czytania i pisania. Pamiętajcie jednak, aby czytanie nie było przymusem. Traktujmy czytanie jako zabawę i przyjemność. Czytajmy regularnie z radością i entuzjazmem. Dzieciństwo przemija szybko, a nawiązanie więzi z dzieckiem, gdy jest już starsze jest trudniejsze. Miejmy czas dla naszych dzieci, a na pewno przyniesie to ogromne korzyści dla jego prawidłowego rozwoju. Dzieci, które mają dobry kontakt z dorosłymi to dzieci zdrowe emocjonalnie.